Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Công Vinh tậu xe 5,5 tỷ cho đội bóng của mình

Chủ tịch CLB TP HCM - Lê Công Vinh vừa tậu chiếc xe 5,5 tỷ sang không kém các CLB Châu Âu cho đội bóng của mình.
1 2 3 4 5 6 7