Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Son môi đẹp “vi diệu” dưới kính hiển vi

Các sản phẩm làm đẹp ít khi được tiết lộ dưới góc độ khoa học. Nhưng mới đây, có một người phụ nữ làm khoa học đã đặt son môi của mình dưới kính hiển vi để có cái nhìn sâu sắc về những gì thực sự nằm bên trong.
1 2 3 4 5 6 7