Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Du lịch Nhật – Hàn – Úc được giảm tới 99% cước data roaming

Tổng Công ty Viễn thông Viettel áp dụng biểu giá mới đối với dịch vụ data roaming tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc với mức giảm tới… 99%.
1 2 3 4 5 6 7
Đọc báo giấy Online