Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Microsoft và FPT ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược

Sáng nay, 20.1.2017, tại Hà Nội, Microsoft và FPT đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược liên quan đến chuyển đổi công nghệ số, cụ thể là về việc triển khai công nghệ điện toán đám mây (Cloud).
1 2 3 4 5 6 7