Ngồi ở nhà bạn cũng có thể thêm ảnh, thông tin thuê bao di động

Ngồi ở nhà bạn cũng có thể thêm ảnh, thông tin thuê bao di động

Không cần phải trực tiếp đến tận các điểm giao dịch của nhà mạng, thuê bao di động có thể ngồi nhà và bổ sung các thông tin còn thiếu, ảnh chụp chân dung từ xa qua mạng.

Dân đổ xô chầu chực chụp ảnh chân dung trước ngày khóa thuê bao