Thứ hai, 16/07/2018 21:23:39

Video: Bôm - con trai Quốc Tuấn xúc động khi được nhận học bổng 2 năm

Giải trí 9 tháng trước

Bôm – con trai nghệ sĩ Quốc Tuấn xúc động khi được Học viện Âm nhạc Quốc gia trao học bổng đặc biệt trong 2 năm - đây là hành động chưa từng có tiền lệ của trường.

BÌNH LUẬN