Thứ sáu, 23/03/2018 10:10:08

Video: Bôm - con trai Quốc Tuấn xúc động khi được nhận học bổng 2 năm

Giải trí 5 tháng trước

Bôm – con trai nghệ sĩ Quốc Tuấn xúc động khi được Học viện Âm nhạc Quốc gia trao học bổng đặc biệt trong 2 năm - đây là hành động chưa từng có tiền lệ của trường.

BÌNH LUẬN