Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Chồng ngược đãi vợ bị xử phạt thế nào?

Trường hợp chồng chị có hành vi đánh đập, ngược đãi vợ con thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.
3 4 5 6 7 8 9