Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Không đăng ký kết hôn mà chỉ làm đám cưới có được coi là vợ chồng?

Trường hợp không có con chung, tài sản chung mà anh (chị) muốn kết hôn với người người khác và cả hai đều đủ điều kiện kết hôn, vẫn làm thủ tục đăng ký kết hôn bình thường.
2 3 4 5 6 7 8
Đọc báo giấy Online