Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Có ''bầu'' trước kết hôn, con sinh ra có phải là con chung?

Trường hợp chị có “bầu” 02 tháng trước khi đăng ký kết hôn, con của chị sinh ra trong thời kỳ hôn nhân theo quy định của pháp luật được xác định là con chung của vợ chồng anh, chị.
2 3 4 5 6 7 8