Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Bật nhạc to vào ban đêm có vi phạm pháp luật?

Theo quy định của pháp luật, trường hợp hàng xóm thường xuyên bật nhạc to, nói chuyện ầm ĩ vào ban đêm gây ảnh hưởng đến yên tĩnh chung tại khu dân cư là hành vi vi phạm pháp luật.
2 3 4 5 6 7 8