Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Công an phường có được vào nhà khám xét?

Nếu anh (chị) xuất trình được đầy đủ các giấy tờ liên quan đến việc cư trú thì cán bộ công an phường không được phép đi vào các phòng trong nhà anh (chị) để kiểm tra, khám xét
2 3 4 5 6 7 8