Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Quấy rối tình dục người bệnh, xử phạt như thế nào?

theo quy định của pháp luật, bác sĩ mà có hành vi lợi dụng nghề nghiệp để quấy rối tình dục người bệnh sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
1 2 3 4 5 6 7