Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Bài 2 - Quảng Ninh: “Cát tặc” tung hoành ở sông Kinh Thầy, chính quyền… bất lực!

Hàng loạt chiếc tàu “bủa vây” khai thác cát giữa ban ngày ở sông Kinh Thầy thuộc địa bàn xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), vậy nhưng việc xử lý như “bắt cóc bỏ đĩa”.
1 2 3 4 5 6 7