Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Con trên 20 tuổi, bố mẹ có phải trả nợ thay không?

Theo quy định của pháp luật, anh trai của anh (chị) là người đi vay nên trách nhiệm của anh trai anh (chị) sẽ là người trả nợ cho bên cho vay
1 2 3 4 5 6 7