Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Người từng có tiền án có được nhận con nuôi không?

Theo quy định của pháp luật, anh, chị sẽ không được nhận nuôi con nuôi nếu chồng chị chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác hoặc tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu
1 2 3 4 5 6 7