Đang sống chung với bố mẹ có được tách sổ hộ khẩu hay không?

Chủ nhật, 25/12/2016, 19:58 PM
Theo quy định của pháp luật, khi tách sổ hộ khẩu không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở hợp pháp. Do đó, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc có “sổ đỏ” đất hoặc nhà là không có cơ sở.

Đang sống chung với bố mẹ có được tách sổ hộ khẩu hay không?

Hỏi: Tôi lấy vợ được 05 năm nhưng sống chung với bố mẹ. Nay tôi muốn tách khẩu nhưng chính quyền yêu cầu phải có sổ đỏ đất hoặc nhà. Đề nghị Luật sư tư vấn, chính quyền trả lời như vậy có đúng không? Tách hộ khẩu được thực hiện trong trường hợp nào?

Nguyễn Hùng (Quốc Oai)

 dang-song-chung-voi-bo-me-co-duoc-tach-so-ho-khảu-hay-khong-giadinhvietnam.com 1


Trả lời:

Liên quan tới vấn đề anh (chị) hỏi, chúng tôi xin trích dẫn một số quy định của Luật Cư trú năm 2006 như sau:

- Sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình: "1. Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có người từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ. Những người ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột thì có thể được cấp chung một sổ hộ khẩu.

2. Nhiều hộ gia đình ở chung một chỗ ở hợp pháp thì mỗi hộ gia đình được cấp một sổ hộ khẩu.

3. Người không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu đó” (Điều 25). 

- Tách sổ hộ khẩu: "1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm: a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu; b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản. 2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do” (Điều 27).

Khoản 5 Điều 10 Thông tư 35/2014/TT-BCA ngày 09 tháng 09 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú: “Người có nhu cầu tách sổ hộ khẩu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú thì chủ hộ phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu đồng ý cho tách sổ hộ khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm. Khi tách sổ hộ khẩu không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở hợp pháp”. 

Trường hợp của anh, anh đã lấy vợ được 05 năm và vẫn sống chung với bố mẹ thì có thể được coi là nhiều hộ gia đình ở chung một chỗ ở hợp. Theo quy định nêu, mỗi hộ gia đình được cấp một sổ hộ khẩu. Theo quy định của pháp luật, khi tách sổ hộ khẩu không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở hợp pháp. Do đó, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc có “sổ đỏ” đất hoặc nhà là không có cơ sở.

Luật sư Phạm Ngọc Minh Công ty Luật TNHH Everest (Tổng đài tư vấn 19006218)

Từ khóa:
Bình luận