Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Chia tài sản và con chung khi không đăng ký kết hôn như thế nào?

Chia tài sản và con chung khi không đăng ký kết hôn như thế nào khi theo quy định của pháp luật, việc chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn không được pháp luật thừa nhận là vợ chồng.
1 2 3 4 5 6 7