Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Nhà báo Hạnh Loan ra mắt hai tập thơ sau nhiều năm vắng bóng

Ngày 11/3, tại HI-BAR caphe 43 Nguyên Hồng Hà Nội, Nhà sách phương Đông Books và Nhà sách Sunflower Books phối hợp Nhà xuất bản Văn học sẽ tổ chức ra mắt 2 cuốn sách. Đó là tập thơ tình Hãy nói yêu khi hoa hồng nở và tập thơ học trò Khoảng trời sau cửa sổ của nhà báo Hạnh Loan, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh.
2 3 4 5 6 7 8
Đọc báo giấy Online
Sự kiện nóng