“Bản sắc anh hùng 2018' - Thêm một lần làm huynh đệxông pha giang hồ

“Bản sắc anh hùng 2018" - Thêm một lần làm huynh đệxông pha giang hồ

Châu Khải, một thanh niên mồ côi mẹ từ sớm, vì không thể chịu đựng ông bố nóng nảy thô bạo mà trốn đi biển làm thủy thủ trên tàu thuyền buôn bán với Nhật Bản.

Liam Neeson - Bảo chứng của các bộ phim võ thuật cận chiến