Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra công điện khẩn về phòng chống bão số 3

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra công điện khẩn về phòng chống bão số 3

Để đối phó với cơn bão số 3, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn chỉ đạo các ban ngành, địa phương hoãn các cuộc họp để tập trung chống bão và mưa lũ.

Bão số 3 - Sơn Tinh: Cấm biển, hoãn họp để tập trung chống bão