Hạnh phúc nhận quà sinh nhật ngay tại Đại hội Đoàn XI

Hạnh phúc nhận quà sinh nhật ngay tại Đại hội Đoàn XI

Anh Huỳnh Quốc Thái, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang là một trong những đại biểu 'hạnh phúc nhất ngày' hôm nay, anh được tổ chức sinh nhật ngay tại Đại hội.

Đại hội Đoàn toàn quốc: Bầu 151 ủy viên Trung ương Đoàn khóa XI