Cầm cố nhà cửa để phẫu thuật kéo dài 'của quý'

Cầm cố nhà cửa để phẫu thuật kéo dài 'của quý'

Sau lần đầu tiên 'chỉnh sửa' không hiệu quả, một thợ xây người Úc đã phải cầm cố nhà mình để phẫu thuật lần 2.