Nhân viên cây xăng trả lại chiếc ví có 15 triệu đồng cho khách đánh rơi

Nhân viên cây xăng trả lại chiếc ví có 15 triệu đồng cho khách đánh rơi

Tưởng như không thể tìm lại chiếc ví bị rơi đựng giấy tờ và tiền mặt nhưng may mắn chị Lụa đã được nhận lại nhờ nhân viên cây xăng.

Bà Nà Hills trả tài sản gần 50 triệu đồng cho du khách bỏ quên