Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Thanh niên trèo cột điện cao thế, nhiều khu vực cúp điện để giải cứu

Nam thanh niên mặc quần jeans, mình trần vẫn leo lên trên đỉnh cột điện với độ cao khoảng 50 m và la hét "ông trời bất công quá".