Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Không tăng viện phí đồng loạt với tất cả các bệnh nhân

Bộ Y tế sẽ không áp dụng đồng loạt mức giá tối đa dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập như trong quy định trước đó sẽ được áp dụng tại tất cả các bệnh viện trên toàn quốc từ 1/6/2017.
1 2 3 4 5 6 7
Đọc báo giấy Online