Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Hàng trăm nhà xe đình công phản đối Sở GTVT Hà Nội

Hàng trăm nhà xe đang khai thách vận tải hành khách di chuyển về Hà Nội “đòi” đối thoại với Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội nhưng đã bị chặn giữa đường…
1 2 3 4 5 6 7