Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Sai phạm từ khám chữa bệnh bằng BHYT gây thất thoát tài chính lớn

Sau khi triển khai hệ thống giám định bảo hiểm y tế đã phát hiện ra nhiều sai phạm từ các hồ sơ khám chữa bệnh bằng BHYT gây khó khăn và thất thoát tài chính cho nhà nước.
1 2 3 4 5 6 7