Vinamilk dẫn đầu danh sách “40 thương hiệu công ty có giá trị nhất Việt Nam”

Vinamilk dẫn đầu danh sách “40 thương hiệu công ty có giá trị nhất Việt Nam”

Vào đầu tháng 07 vừa qua, trong danh sách “40 thương hiệu công ty có giá trị nhất Việt Nam” được công bố bởi Forbes Việt Nam, Vinamilk là công ty dẫn đầu danh sách với giá trị thương hiệu đạt hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 30% trên tổng giá trị 5,4 tỷ đô la Mỹ của cả 40 thương hiệu.