Thứ sáu, 19/01/2018 04:41:35

Thủ tướng Nhật được hộ tống bằng Lexus chống đạn trên đường phố

Xe và số 2 tháng trước

Video ghi lại cảnh đoàn xe thủ tướng Nhật chạy trên đường phố và các nhân viên an ninh trên xe hộ tống thò hẳn người ra ngoài, vẫy tay như múa để ra hiệu xe cộ.

BÌNH LUẬN