Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Tin thời tiết ngày 23/1: Bắc Bộ hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ

Theo dự báo từ TTKTTV, ngày 23/1, thời tiết Bắc Bộ hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21, riêng khu vực Tây Bắc 22-25oC.
1 2 3 4 5 6 7