Say nắng của người đẹp, suýt đánh mất hạnh phúc gia đình

Say nắng của người đẹp, suýt đánh mất hạnh phúc gia đình

Chỉ một phút yếu lòng, Nga đã đẩy mình vào cảnh bị người ta coi thường và suýt đánh mất hạnh phúc gia đình.

Vì một lần ngoại tình mà tôi phải sống trong tủi nhục hết đời