'Lôi thôi' mất chồng như chơi

"Lôi thôi" mất chồng như chơi

Thu xếp công việc đưa con sang thăm chồng đang công tác ở Malaysia, Trâm quơ một số quần áo trong tủ cho vào vali.

Phụ nữ có những quyền gì trong đời sống gia đình?