Bi kịch lấy vợ “đại gia”

Bi kịch lấy vợ “đại gia”

Tôi yêu và cưới vợ là thật, nhưng giá như vợ tôi xinh hơn tôi, hoặc vợ tôi không giầu thì tốt biết mấy. Lấy vợ đại gia ai cũng nghĩ tôi sướng lắm, không ngờ cơ nhục…

Vợ giàu, chồng sĩ diện, cả gia đình ra ở nhà thuê