Vợ bầu sốc vì phát hiện chồng ngoại tình

Vợ bầu sốc vì phát hiện chồng ngoại tình

Ngày “khai hoa nở nhụy” sắp đến vậy mà tôi vẫn còn đang phải đương đầu với cú sốc chồng đi “lăng nhăng” ở bên ngoài. Có nỗi đau nào hơn thế không?

Oái oăm chuyện ngoại tình