Đại hội cổ đông Công ty CP HK Vietjet: Chia cổ tức tới 60%

Đại hội cổ đông Công ty CP HK Vietjet: Chia cổ tức tới 60%

Công ty cổ phần hàng không Vietjet (mã VJC – HOSE) theo báo cáo tài chính hợp nhất 2017, lợi nhuận trước thuế tăng thêm hơn 546 tỷ đồng so với kết quả trước kiểm toán.

Vietjet được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Phát triển Uy tín nhất Việt Nam