Nam A Bank và Hoa hậu H’Hen Niê nâng bước cho các em học sinh dân tộc thiểu số

Nam A Bank và Hoa hậu H’Hen Niê nâng bước cho các em học sinh dân tộc thiểu số

Khách hàng sẽ cùng Nam A Bank và Hoa hậu H’Hen Niê sẽ đồng hành cùng các em học sinh dân tộc thiểu số khắp cả nước trong chương trình nâng bước đến trường.

Hoa hậu H’Hen Niê làm “Đại sứ nhân ái” của Ngân hàng Nam A Bank