Gửi tiền, khách hàng được nhận vàng từ ngân hàng

Gửi tiền, khách hàng được nhận vàng từ ngân hàng

31 khách hàng gửi tiền đã được nhận vàng từ Maritime Bank với tổng giải thưởng lên đến 4 cây vàng.

Maritime Bank đầu tư hệ thống khởi tạo và quản lý khoản vay