Giá vàng ngày 22/8: Giá vàng trong nước giảm nhẹ

Giá vàng ngày 22/8: Giá vàng trong nước giảm nhẹ

Giá vàng ngày 22/8 tiếp tục tăng do giới đầu tư đổ tiền vào mặt hàng này trước những bất ổn ở khắp nơi trên thế giới. Giá vàng rất nhạy cảm với lãi suất tăng bởi điều này làm tăng chi phí cơ hội việc nắm giữ tài sản không lợi suất như vàng.