Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Mẹ bầu giữ sức khỏe khi giao mùa

Đợt rét muộn trong tiết giao mùa đôi khi tê tái ảnh hưởng đến sức khỏe các thai phụ không nhỏ, bởi khi mang bầu, các bà bầu thường có hệ miễn dịch yếu hơn.
1 2 3 4 5 6 7