Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

ĐH Nguyễn Tất Thành lên tiếng vụ gửi giấy báo nhập học trước khi nộp xét tuyển

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho rằng giấy báo trúng tuyển đại học là của mình nhưng thông tin mà bạn đọc share lên Facebook là không chính xác.
1 2 3 4 5 6 7
Đọc báo giấy Online