Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Việt Sin nói gì vụ "bò" hóa "cá trâu"?

Việt Sin đã chính thức lên tiếng về việc sản phẩm bò viên của công ty này bị kết luận chỉ có ADN của cá và trâu.
1 2 3 4 5 6 7
Đọc báo giấy Online