Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Thượng úy Công an bị đâm thủng bụng khi làm nhiệm vụ

Trong một vụ cưỡng chế thi hành án, người thân trong gia đình người bị cưỡng chế đã ra ngăn cản và đâm một Công an huyện trọng thương.
1 2 3 4 5 6 7
Đọc báo giấy Online