Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Bác sĩ thẩm mỹ bị tố vi phạm hợp đồng, “qua cầu rút ván”

Công ty CP GSH Việt Nam tố cáo việc một bác sĩ trưởng bỏ việc, vi phạm hợp đồng lao động khiến hoạt động của chi nhánh công ty này tại TPHCM bị xáo trộn
1 2 3 4 5 6 7
Đọc báo giấy Online