Cách phòng và xử lý mốc trên cửa kính

Cách phòng và xử lý mốc trên cửa kính

Cửa kính không chỉ là nội thất trang trí mà còn là thứ giúp bạn chắn bụi thâm nhập vào ngôi nhà của bạn. Khi sử dụng, nếu không biết vệ sinh, cửa kính có thể bị mốc.