'Các người anh em viết gì thì viết, hãy nghĩ đến 4 đứa nhỏ của qua'

"Các người anh em viết gì thì viết, hãy nghĩ đến 4 đứa nhỏ của qua"

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đốt xì gà và nói liên tục hơn 3 tiếng đồng hồ, từ chủ đề siêu xe đến siêu nhiên, nhưng nhắc đến con là ông lại đau đáu...

Dàn siêu xe được giấu kín của đại gia cà phê Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ