Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Diễn viên đồng loạt bỏ sân khấu Minh Béo vì “không thể chấp nhận cách cư xử”

Các diễn viên gạo cội gắn bó với sân khấu Sao Minh Béo trước đây đã từ bỏ sân khấu, không cộng tác vì không chấp nhận được cách cư xử của Minh Béo.
1 2 3 4 5 6 7
Đọc báo giấy Online
Sự kiện nóng