Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Tiết lộ mức cat-xe ‘trên trời’ của Đàm Vĩnh Hưng hiện nay

Đàm Vĩnh Hưng có mức cát-xê khiến nhiều người choáng váng. Với 5-6 bài hát ở tỉnh, Đàm Vĩnh Hưng có thể nhận cát-xê 200 triệu đồng là chuyện quá… bình thường.
1 2 3 4 5 6 7