Hoàng Anh The Voice Kids: Mở màn tập 2 vòng đối đầu

Hoàng Anh The Voice Kids: Mở màn tập 2 vòng đối đầu

Hoàng Anh The Voice Kids sẽ mở đầu tập 2 vòng đối đầu, cống hiến cho khán giả những bước nhảy cực sôi động.