Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Sau Đài Truyền hình Vĩnh Long, thêm nhà đài muốn ‘cấm cửa’ Trấn Thành?

Trước thông tin bị cấm lên sóng, Trấn Thành đã bày tỏ trạng thái trên trang cá nhân mình bằng một bức ảnh gồm ba dấu câu: chấm hỏi, chấm than và chấm hết.
1 2 3 4 5 6 7
Đọc báo giấy Online