Sau ly hôn chồng không cho gặp con thì phải làm thế nào?

Sau ly hôn chồng không cho gặp con thì phải làm thế nào?

Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Sau ly hôn vợ khó khăn, chồng có phải cấp dưỡng không?