Có phải trả nợ cùng chồng khi ly hôn?

Có phải trả nợ cùng chồng khi ly hôn?

Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác.

Tài sản đứng tên một người, khi ly hôn chia như thế nào?