Không có tên trong di chúc, con riêng có được chia di sản thừa kế?

Không có tên trong di chúc, con riêng có được chia di sản thừa kế?

Bạn đọc Nguyễn Hưng (Hải Dương) đề nghị luật sư tư vấn, khi chia di sản thừa kế có phân biệt con chung và con riêng không?

Tôi phải làm gì khi bất ngờ con riêng của chồng trở về?