Vợ đòi nâng ngực thành “hàng khủng” để… giữ chồng

Vợ đòi nâng ngực thành “hàng khủng” để… giữ chồng

Thấy vợ bỗng dưng tối đến là dí mắt vào máy tính “google” mấy trung tâm thẩm mỹ nâng ngực, tôi thấy nghi nghi.

Lục đục vợ chồng vì mối quan hệ của 2 bà thông gia