Cuồng dâm có phải là một dạng bệnh tâm thần?

Cuồng dâm có phải là một dạng bệnh tâm thần?

Cuồng dâm là một dạng bệnh tâm thần biểu hiện của chứng lệch lạc tình dục.

Đoán “chuyện ấy” qua ngoại hình của nam giới