Chuyện cảm động sau chiếc hộp chứa đựng tình thân

Chuyện cảm động sau chiếc hộp chứa đựng tình thân

Chỉ hai ngày trước cái Tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng, chồng tôi mới kể cho tôi nghe lai lịch của chiếc hộp gỗ.

Vợ chồng chiến tranh lạnh, gia đình mất hòa khí vì quà Tết