Sản phẩm Đông y Dung Hà bị thu hồi được rao bán với tên gọi khác?

Sản phẩm Đông y Dung Hà bị thu hồi được rao bán với tên gọi khác?

Người dân cho rằng, một số sản phẩm của Đông y Gia truyền Dung Hà đã bị cơ quan chức năng thu hồi vẫn đang được rao bán với một tên gọi khác.

Bộ Công an khen Công an Hải Phòng phát hiện cơ sở sản xuất thuốc ung thư Vinaca bằng than tre