Bị cưỡng chế thu hồi đất gần 12 năm vẫn chưa giải quyết xong đền bù để nhận đồ dùng sinh hoạt

Bị cưỡng chế thu hồi đất gần 12 năm vẫn chưa giải quyết xong đền bù để nhận đồ dùng sinh hoạt

Bị cưỡng chế thu hồi đất từ năm 2006 nhưng đến nay gia đình bà Ngô Thị Nguyên (TP. Bắc Giang) vẫn chưa được giải quyết các vấn đề vướng mắc để nhận bồi thường và đồ đạc.

Huyện Yên Thế (Bắc Giang) dùng tiền bảo trợ xã hội sai mục đích?