Nghị lực của nữ sinh Trường Đào Duy Từ bị bệnh xương thủy tinh

Nghị lực của nữ sinh Trường Đào Duy Từ bị bệnh xương thủy tinh

Mặc dù phải chống chọi lại bệnh tật hằng ngày, nhưng nữ sinh Nguyễn Cẩm Vân (Thanh Hóa) đã có nghị lực phi thường để vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Hành trình vượt sông tìm con chữ của học sinh bản miền núi nghèo Thanh Hóa