Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Thủ tướng mong cán bộ lão thành “tiền hô hậu ủng”

Trong buổi tiếp đoàn cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng phát biểu thể hiện mong cán bộ lão thành “tiền hô hậu ủng” để tư vấn, hỗ trợ cho lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo, điều hành.
1 2 3 4 5 6 7