Quốc hội thảo luận Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, chiều 24/5, Quốc hội thảo luận Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận các vấn đề liên quan dự án Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc