New Zealand điểm đến du học yêu thích của HSSV Việt Nam

New Zealand điểm đến du học yêu thích của HSSV Việt Nam

Năm 2017, số lượng visa sinh viên lần đầu đến New Zealand đã tăng gần 60% so với năm 2016

New Zealand phát triển mô hình giáo dục toàn diện đón đầu tương lai