Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Sơn La: Xét xử vụ nguyên cán bộ điều tra "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt

Cho rằng, việc xét sử sơ thẩm vụ cán bộ điều tra huyện Thuận Châu, Sơn La "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" chưa tương xứng với hành vi phạm tội, Tòng Văn Yên đã có đơn kháng cáo, đề nghị làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Nhường.
1 2 3 4 5 6 7