Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Chi cục thuế TX Kỳ Anh từng ban hành quyết định thu thuế sai 549 triệu đồng

Nhân chứng cho biết, đoàn kiểm tra đã “thông báo miệng” cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp là hơn một tỷ đồng nhưng sau đó Chi cục thuế TX Kỳ Anh ra quyết định thu 612 triệu đồng. Bức xúc, vị giám đốc doanh nghiệp đã ghi âm cuộc “ngã giá” để khiếu nại. Cuối cùng công ty này chỉ phải nộp 63 triệu đồng. .
1 2 3 4 5 6 7