Bị Việt Hương tố làm 100 người đợi, Huỳnh Anh lần đầu lên tiếng

Bị Việt Hương tố làm 100 người đợi, Huỳnh Anh lần đầu lên tiếng

Huỳnh Anh lần đầu lên tiếng khi bị Việt Hương tố không đến, gọi 78 cuộc không được, bắt 100 người đợi chờ.

Những scandal ồn ào ít người biết của Việt Hương