Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Đề thi môn Vật lý năm 2017

Thứ sáu, 07/10/2016, 10:51 AM
Chiều 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa môn Vật lý 2017, gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.

Theo đó, chiều 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố 14 đề thi minh họa của các môn thi để giáo viên và học sinh tham khảo, trong đó có môn Vật lý. Đề thi minh họa môn Vật lý 2017, gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.

Đề thi minh hoạ Vật lý Bộ GD&ĐT đưa ra hết sức khả thi, có tính phân loại với đối tượng học sinh trung bình và học sinh khá. Tuy nhiên để phân loại học sinh giỏi và xuất sắc hơi khó. Số lượng điểm tuyệt đối có lẽ sẽ tăng lên.

Về cấu trúc, vẫn theo tinh thần như các năm trước, kiến thức vẫn trải rộng 7 chương, tỉ lệ các chương vẫn thế, chỉ có điều số lượng câu hỏi chỉ là 40. Sự chênh lệch số câu các chương không quá nhiều, chương ít nhất có 3 câu, chương nhiều nhất có 8 câu.

Đề thi minh họa trắc nghiệm môn Vật lý được đưa ra có rất nhiều câu hỏi đa dạng. Cụ thể, tổng thể có 14 câu (35%) định tính và 26 câu (65%) định lượng. Có 2 câu liên quan đến khai thác đồ thị (28, 31); 1 câu liên quan đến thí nghiệm đòi hỏi phải hiểu bản chất vấn đề. Nhiều câu hỏi mang tính ứng dụng kiến thức Vật lí trong đời sống và kỹ thuật.

Mặc dù các đề thi minh họa môn Toán sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

 bo-giao-duc-va-dao-tao-cong-bo-de-thi-mon-vat-ly-nam-2017--giadinhvietnam.com 1

 bo-giao-duc-va-dao-tao-cong-bo-de-thi-mon-vat-ly-nam-2017--giadinhvietnam.com 2

Đề thi môn Vật lý năm 2017 minh hoạ

Kim Thanh (T/h)

Bình luận