Đề thi môn Địa lý năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ sáu, 07/10/2016, 15:46 PM
Chiều 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa môn Địa lý 2017, gồm 30 câu lí thuyết (75%) và 10 câu thực hành (25%), thời gian làm bài 50 phút..

Đề thi môn Địa lý năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, chiều 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố 14 đề thi minh họa của các môn thi để giáo viên và học sinh tham khảo, trong đó có môn Địa lý. 

Đề minh hoạ môn Địa lý của Bộ GD&ĐT đã đề cập đến những kiến thức phổ thông, cơ bản, cần thiết về đặc điểm tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam mà học sinh được học trong chương trình lớp 12; những vấn đề đặt ra đối với cả nước nói chung và các vùng, đề minh hoạ đã sử dụng số liệu thống kê được cập nhật mới nhất. 

Đề thi minh họa môn Địa lý 2017, gồm 40 câu trắc nghiệm chia làm 2 phần lý thuyết và thực hành, thời gian làm bài 50 phút.

Theo đó, câu hỏi lí thuyết nhằm vào tất cả kiến thức các phần trong chương trình môn Địa lí 12, phù hợp với khối lượng kiến thức của mỗi phần trong chương trình gồm: Địa lí tự nhiên: 7 câu; Địa lí dân cư: 3 câu; Địa lí kinh tế ngành: 10 câu; Địa lí kinh tế vùng: 10 câu; Câu hỏi kĩ năng: 10 câu. Với cơ cấu và số lượng câu hỏi của đề minh hoạ nêu trên, rất phù hợp với thời gian làm bài 50 phút.

Câu hỏi kĩ năng nhằm vào các kĩ năng cơ bản của môn Địa lí 12: Đọc Atlat Địa lí Việt Nam, nhận xét biểu đồ, phân tích bảng số liệu thống kê. 

Nhìn chung để làm tốt đề thi trắc nghiệm môn Địa lý, học sinh phải biết vận dụng tri thức địa lí đã học được trong nhà trường để giải thích các hiện tượng, sự vật của thực tiễn cuộc sống về tự nhiên, dân cư, lao động, kinh tế và môi trường phù hợp với khả năng của học sinh, đây là những câu hỏi rất thực tiễn.

 de-thi-mon-dia-ly-nam-2017-cua-bo-giao-duc-va-dao-tao-giadinhvietnam.com 1

 de-thi-mon-dia-ly-nam-2017-cua-bo-giao-duc-va-dao-tao-giadinhvietnam.com 2

 de-thi-mon-dia-ly-nam-2017-cua-bo-giao-duc-va-dao-tao-giadinhvietnam.com 3

Đề thi môn Địa lý năm 2017 minh hoạ

Kim Thanh (T/h)

Bình luận