Châu Âu cần phát triển trên thế mạnh của mình, khuyến khích đầu tư kỹ thuật số   

Châu Âu cần phát triển trên thế mạnh của mình, khuyến khích đầu tư kỹ thuật số  

Châu Âu có nền tảng công nghiệp mạnh mẽ, có các năng lực nghiên cứu cơ bản xuất sắc, và một tầm nhìn kỹ thuật số hướng về phía trước

Huawei giới thiệu hệ thống truyền thông trọng yếu đa phương tiện eLTE