Công bố Học bổng “Hạt giống Viễn thông Tương lai”

Công bố Học bổng “Hạt giống Viễn thông Tương lai”

Huawei Việt Nam công bố danh sách 10 sinh viên ưu tú tham gia Chương trình Học bổng “Hạt giống Viễn thông Tương lai” mùa 3 năm 2018

Huawei VN khởi động Chương trình học bổng “Hạt giống Viễn thông Tương lai” 2018