Nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam sử dụng dịch vụ thanh toán tự động cước Internet và Truyền hình

Nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam sử dụng dịch vụ thanh toán tự động cước Internet và Truyền hình

FPT Telecom đã trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ AutoPay thanh toán tự động cước Internet và Truyền hình.

FPT Telecom tiên phong trang bị Modem Wi-Fi băng tần kép chuẩn 802.11ac