Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Ông chủ Tân Hoàng Minh với triết lý kinh doanh “đam mê – hoàn hảo”

Trong khi hầu hết các chủ đầu tư đều tìm cách đa dạng sản phẩm thì DN này lại chọn hướng đi riêng: sản phẩm siêu sang, có giá “chát” bậc nhất và kén người mua.