Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Cần liên kết chặt chẽ, đưa Liên hiệp Spa-Thẩm mỹ có tên trên bản đồ thế giới

Trong thời gian tới, bà Đỗ Thị Diệu Hoa, Chủ tịch Liên hiệp Spa – Thẩm mỹ Việt Nam bày tỏ mong muốn mở rộng, liên kết với các Liên hiệp trên thế giới để đưa tên Liên hiệp ra thế giới.
1 2 3 4 5 6 7
Đọc nhiều
Đọc báo giấy Online