Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Vui ngày thống nhất: PVOIL giảm giá bán lẻ xăng dầu

Chào mừng Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) sẽ thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá đối với mỗi khách hàng tiêu dùng trực tiếp đến đổ xăng, dầu tại tất cả các cửa hàng thuộc sở hữu của PVOIL trên toàn quốc.
1 2 3 4 5 6 7
Đọc báo giấy Online