‘Choáng’ với giá đại lý thực tế của Honda Vision smartkey

‘Choáng’ với giá đại lý thực tế của Honda Vision smartkey

Tháng 11/2017, giá thực tế Honda Vision chênh từ 5-6 triệu đồng so với giá niêm yết của hãng.

Giá xe Honda Vision tháng 10/2017 là bao nhiêu?