Đánh bạc trái phép bị xử phạt bao nhiêu?

Đánh bạc trái phép bị xử phạt bao nhiêu?

Người đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ năm triệu đồng trở lên đều bị xử lý hình sự.

Thuê nhà nghỉ tổ chức đánh bạc