Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Hà Nội: Một gia đình bị chiếm giữ trái phép chỗ ở

Một nhóm người lạ mặt ngang nhiên phá khoá, xông vào nhà, chuyển toàn bộ đồ đạc của một gia đình ra ngoài, rồi công khai chiếm dụng căn nhà vốn là nơi ở hợp pháp của gia đình này.