Vợ có được thay mặt chồng đòi đền bù thiệt hại do chung cư bị cháy hay không?

Vợ có được thay mặt chồng đòi đền bù thiệt hại do chung cư bị cháy hay không?

Chồng vắng nhà liệu vợ có được thay mặt chồng đòi bồi thường cho tài sản bị thiệt hại cho căn hộ đã bị cháy không?

Con nuôi và con đẻ yêu nhau có vi phạm pháp luật không?