Cục ATTP cảnh báo tình trạng quảng cáo TPCN 'chui' trên hàng loạt website

Cục ATTP cảnh báo tình trạng quảng cáo TPCN "chui" trên hàng loạt website

Hàng loạt website quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng có dấu hiệu sai phạm...

Kỳ 1: Botania - TPCN được các “chuyên gia” nhào nặn thành... thần dược