Cần những điều kiện nào để được xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú?

Cần những điều kiện nào để được xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú?

Giáo viên được các danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Giáo viên dạy giỏi cùng cấp”, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” thì có đủ điều kiện xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"?

Xử trí thế nào khi vợ đòi chia tài sản trên đất của bố mẹ tôi?